SMS אפקטיבי

שליחת SMS היא פעולה פשוטה, הפשטות יכולה להוות מכשול לשימוש לא נכון בדיוור. SMS יכול להניע לקוח לביצוע פעולה חיובית עבורכם ובמקביל הלקוח גם יעריך את הקבלת הסמס מהארגון, באותה מידה, שימוש לא נכון יגרום ללקוח לראות בקבלת ה SMS מטרד ומתוך כך לא רק שלא הצלחנו להביא ערך לארגון , גרמנו נזק לתדמית הארגון.

לכן, לפני שאתם שולחים דיוורים ללקוחות, עצרו לרגע ותתכננו את הקמפיין בצורה נכונה. יש לתת דגש על הדברים הבאים:

  • רלוונטיות ההודעה למקבל המסרון.

  • מסר קצר וברור, הלקוח לא רוצה לקרוא מגילות. 

  • הלקוח קרא את ה SMS ומה עכשיו ? צריך להיות לו ברור מה הלאה.

  • תחשבו בראש של הלקוח, הלקוח מיד חושב מה התועלת מקבלת ההודעה.

  • מסר אישי יעיל בהרבה ממסר כללי, הלקוח רוצה יחס אישי ולהרגיש מיוחד.

אז בפעם הבאה, לפני שאתם מדוורים, תעצרו לרגע ותחשבו על הנקודות לעיל.

בהצלחה !

SMS